החזר מס שבח, ערר ותיקון שומה,
תכנון מס ועריכת תחשיב לפני עסקה

על מס שבח
חוק מיסוי מקרקעין הינו חוק מורכב וסבוך אשר עבר שינויים ותהפוכות רבות בשנים האחרונות. בנוסף קיימת פסיקה רחבה בנושא ,אשר לעיתים חשובה אף מן החוק עצמו. עסקאות מקרקעין הינם עסקאות "עתירות מס" וכוללות בנוסף מיסים עקיפים כגון מס רכישה ולגבי עסקאות משנים קודמות גם מס מכירה.

אולם תשלום המס בגין עסקת מקרקעין מהווה מקדמה בלבד עבור מס הכנסה. כתוצאה מכך נגבה לעיתים מס ביתר, ועם הגשת דוח שנתי ניתן לעיתים לקבל החזר מס שבח של עד עשרות אלפי ש"ח.
בנוסף , קיימת לעיתים האפשרות לתקן את השומות שהוגשו לשלטונות מיסוי מקרקעין, ולקבל החזר מס שבח וזאת לאור השינויים שחלו בחוק ובפסיקה הרלוונטית בנושא.

כל אלה מחייבים מקצוענות, עדכון שוטף וניסיון נצבר אותו אנו מתחיבים לתת לך הלקוח.
את העסקה שלך יבחן באופן מקצועי רואה חשבון מומחה למיסוי מקרקעין.

 

אודותינו
השירות ניתן על ידי משרד בלמר,שחר,כהן ושות' שהינו משרד ותיק שהוקם בשנות השישים.

בראש צוות מיסוי מקרקעין והחזר מס שבח עומד רואה חשבון עמית שהינו מומחה בתחום מיסוי בכלל, ובעל מומחיות בתחום מיסוי מקרקעין בפרט. בוגר תואר ראשון בחשבונאות ומנהל עסקים באוניברסיטת חיפה , ובוגר תואר שני MBA במנהל עסקים ומימון בטכניון.
 

מוטו המשרד הוא למקסם את סכום החזר מס שבח ולבצע את
תכנון המס המיטבי תוך שימת דגש על מקצוענות ויחס אישי.

 

סיפורי הצלחה

עד היום טיפל משרדנו במאות פניות, ועל הצלחתנו יעידו עשרות לקוחות מרוצים.

להלן מספר מקרים בהם קיבלו לקוחותינו החזר מס שבח.
כל המקרים שבהמשך הם אמיתיים למעט השמות ששונו לצורך שמירת סודיות הפרט.

דניאל קיבל 68500 ש"ח החזר מס שבח
בעקבות פריסה 4 שנים לאחור
דניאל הינו פנסיונר שמכר בשנת 2006 מגרש ושילם בגין מכירתו מס שבח בשיעור משוקלל של 42%. בבדיקה שערכנו התברר כי ב 4 השנים הקודמות הייתה הכנסתו של הלוואה מפנסיה בלבד.
משרדנו ביצע פריסת מס לאחור שבעקבותיה קיבל דניאל החזר מס שבח של 68500 שח ישירות לחשבונו בבנק.

שלמה קיבל 43500 ש"ח החזר מס שבח

תוך ניצול הפסדים בשוק ההון
שלמה מכר דירה בשנת 2007 ושילם מס שבח בגין המכירה.
בבדיקה שערכנו התברר כי לשלמה הפסדים ממימוש ניירות ערך שנצמחו בשנים 2006 ו-2007. בעקבות תיקון השומה וקיזוז ההפסדים קיבל שלמה 43520 שח החזר מס שבח...

טיפים מס שבח

מכירת דירת מגורים ודירה שנתקבלה בירושה בפטור ממס

ניתן לקבל פטור ממס במכירת דירת המגורים

ובמכירת דירה נוספת שהתקבלה בירושה ללא תקופת המתנה . התנאי שיש לבדוק הוא שאילו היה המוריש בחיים והיה מוכר את הדירה שהוריש היה זכאי לפטור ממס על דירתו . במקרה שהמוריש לא עומד בתנאי זה , יש לחכות תקופת צינון למכירת הדירה , אחרת זו תחויב במס ותביא "לתאונת מס" קשה.

יצירת הפסד הון במכירת דירת מגורים והכרה בהוצאות המשכנתא

במקרה בו מעוניין מוכר הדירה , למכור דירה נוספת שברשותו תוך תקופה של 4 שנים , הרי במקום "לשרוף" את הפטור במכירת הדירה , מומלץ לערוך תחשיב הכולל הוצאות מימון , שכ"ט עו"ד וכו' ולחשב שבח במכירת הדירה. במקרים רבים , לאור הוצאות המימון בשל המשכנתא , מסתבר כי קיים למעשה הפסד הון במכירת הדירה ואז יוכל המוכר להשתמש "בפטור" בעת מכירת הדירה השנייה.
במקרה שכבר הוגשה בקשת הפטור קיימת מצד שלטונות המס גמישות לאפשר חרטה ולקבל את תחשיב הפסד ההון...

שירותים מס שבח

השירותים בתחום מיסוי מקרקעין ניתנים לפני בצוע העסקה ולאחריה.

לפני בצוע העסקה אנו

עורכים תחשיב סימולציה לצורך בחינת חבות המס
אחרי בצוע העסקה אנו בוחנים אפשרות של השגה/ ערעור לצורך החזר מס שבח.
השירות ניתן בכל רחבי הארץ. על הצלחתנו יעידו עשרות לקוחות מרוצים.

החזר מס שבח, השגה וערעור
עסקאות מקרקעין מטבען הינן עסקאות עתירות מס ועתירות "מוקשים" . פעמים רבות למשל מדווחת עסקת מכר דירת מגורים במסלול "הפטור" ורשות המיסים מוציאה שומה לתשלום בגין "דירה חייבת". לעיתים למשל מנכה פקיד המס פחת לאורך כל חיי הנכס , בעוד שחלק מהתקופה הנכס לא פעל , מה שמגדיל את השבח הריאלי ואת המס לתשלום.

ייעוץ ועריכת תחשיב סימולציה בטרם ביצוע עסקה
נטל המס בעסקאות מקרקעין הוא לרוב מרכיב מהותי וכבד. לא אחת , נופלות עסקאות מקרקעין בשל חוסר כדאיות כלכלית עקב נטל המס בהם. על כן קיימת חשיבות רבה לעריכת סימולציה לצורך הערכת חבות המס בטרם...

 

"כללי אצבע" לבדיקת זכאותך להחזר מס שבח

אם מכרת דירת מגורים / מגרש ושילמת מס שבח

אם שילמת מס שבח וקיימים לך הפסדים מניירות ערך או הפסדים מנכסי הון אחרים.

אם שילמת מס שבח ולא ביצעת פריסת מס עד 4 שנים לאחור.

אם שילמת מס שבח והנך מעל גיל 60 .

אם השכרת בעבר דירת מגורים בפטור ממס ושילמת מס שבח בעת מכירתה.
 

אם אחת מהתשובות לשאלות הנ"ל נכונה אפשר שפנייתך תחסוך לך מס של עד עשרות אלפי שקלים !

צלצל או כתוב לנו עכשיו: 04-8420592

 

 

 

 

מהי זכותו של מוכר דירת מגורים מזכה, שביקש פטור ממס לחזור בו מבקשתו ולבקש להתחייב במס? ובמקביל, מהי זכותו של המוכר לעיל, שביקש להתחייב במס, לחזור בו מאוחר יותר ולבקש פטור? האם יש אפשרות להתחרט ?

בין תקלות המס, העלולות להתעורר בעת מכירת דירת מגורים, ולאור טעויות ותוצאות שלא נצפו מראש, מתעוררת השאלה: האם רשאי מוכר לחזור בו מבקשות הפטור ממס שהוגשו באשר למיסוי מכירת דירת מגורים ?

השאלה מתעוררת בשני התחומים הבאים:


1.חזרה מבקשת פטור והמרתו בחיוב, ולדוגמה, מאחר שבמכירה לא היה גלום רווח, או בשל מכירה מאוחרת, שהשבח בה גבוה יותר.

2. המרת חיוב בפטור, ולדוגמה, כאשר המוכר העריך, כי המס על המכירה יהיה נמוך ועל כן העדיף לשלם מס, ולא "לשרוף" פטור. אולם, מאוחר יותר בשומה שהוציאו רשויות המסים
בישראל השבח היה גבוה משנצפה...

 

פחת על דירת מגורים שהושכרה במסלול הפטור

ביום 27.8.2008 פרסמה רשות המסים בישראל [להלן - "רשות המסים"] תוספת מס' 1 להוראת ביצוע מס' 5/2007. הוראת ביצוע זו עניינה קביעת עמדת רשות המסים, שלפיה יש לנכות משווי הרכישה "פחת רעיוני" שהייתה זכאית לו דירה, אשר הושכרה בעבר, תוך החלת הפטור הקבוע בחוק מס הכנסה (פטור ממס על הכנסה מהשכרת דירת מגורים), התשמ"א-1981 [להלן - "חוק הפטור"], לצורך חישוב השבח במכירה חייבת.
 

בעת פרסום הוראת הביצוע נתעוררה ביקורת עזה מצד הנישומים, לאור יישום רטרואקטיבי של הנחיה חדשה זו, ואכן נתפרסם, שלא באופן פורמלי, כי רשות המסים ביטלה שומות שהוציאה כאמור.
במסגרת התוספת להוראת הביצוע, נקבעו למעשה באופן פומבי הוראות התחולה להפעלת הוראת הביצוע האמורה. בהתאם להוראות התחולה, יש להפחית משווי הרכישה את ה"פחת הרעיוני" רק ביחס למכירות דירות מגורים שנעשו לאחר פרסומה לציבור של אותה הוראה (27.2.2007), ורק ביחס לרכיב הפחת הרעיוני שלו זכאי הנישום החל מאותו יום ואילך בלבד.
ובמה דברים אמורים? ...

 

מס שבח | אודות | שירותים מס שבח | החזר מס שבח | סיפורי הצלחה | טיפים מס שבח | מאמרים | שירותם נוספים | צור קשר | לינקים | מפת האתר

כל הזכויות שמורות לאתר מס שבח © 2009